™DANIK means Perfect feed
09131291491

09131291491

مشاوره و فروش

‪کنسانتره های ویژه گوسفند و بز

محصولات دامی DGH دانیک

کنسانتره های ویژه گوسفند و بز : گروه DGH

1) سوپر استارتر بره و بزغاله شیرخوار DGH10

فرم خاص و محتویات این محصول علاوه بر ایجاد افزایش وزن روزانه در کاهش وقوع اسهال و بیماریهای دوره شیرخواری بسیار موثر است. میزان مصرف این خوراک به صورت مصرف آزاد بوده و روزانه باید به صورت تازه در اختیار حیوان قرار گیرد. افزایش رشد پرزهای دستگاه گوارش و تکامل و توسعه شبکه در طی مصرف این خوراک، بسیار مناسب بوده و سبب افزایش سرعت رشد در حیوان میگردد.

آنالیز محصول

ME ( انرژی متابولیکی )3100kcal/kg
%CP پروتئین خام20.1
% NDF16.1
% Fat3.7
% Soluble protein20.3
% NFC53.1
% Ca0.93
% P0.53
مجموع ویتامین ها (vitamins)Vit A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B9, B12, H2
مجموع مواد معدنی
(mineral)
P, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Cu, I
محرک رشد
(G motors)
Plus
محرک اشتها
( appetics )
Plus
محرک رشد دستگاه گوارشی
( GI.stimulator )
Plus

میزان مصرف به صورت آزاد همراه با 5% علوفه ( یونجه یا کاه خرد شده ) مصرف گردد.

کل مواد یک بسته 30 کیلو از محصول با 1/5 کیلو یونجه خرد شده ی 1 سانتی مخلوط شده و در اختیار بره یا بزغاله قرار گیرد.

 

2) کنسانتره بره وبزغاله پروار DGH7

با استفاده از این محصول خوراک نهایی بره و بزغاله های پرواری را تهیه نموده و در اختیار آنها قرار دهید.

ME ( انرژی متابولیکی )2900kcal/kg
%CP پروتئین خام15
% NDF19.7
% Fat4.2
% NFC58
% Soluble protein31
مجموع ویتامین ها (vitamins)Vit A, D3, E
مجموع مواد معدنی
(mineral)
P, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Cu, I
محرک رشد
(G motors)
Plus
محرک اشتها
( appetics )
Plus

بزغاله و بره پرواری با 30 تا 40 کیلوگرم وزن : روزانه 1 تا 1/5 کیلوگرم به همراه علوفه

بزغاله و بره پرواری با وزن بالای 40 کیلوگرم وزن : روزانه 1/5 تا 2 کیلوگرم به همراه علوفه

 

3) کنسانتره بره و بزغاله پروار DGHA

با استفاده از این محصول خوراک نهایی بره و بزغاله های پرواری را تهیه نموده و در اختیار آنها قرار دهید.

ME ( انرژی متابولیکی )2730kcal/kg
%CP پروتئین خام16.1
% NDF19.8
% Fat5.2
% TDN79
% NFC55
% Soluble protein21.1
مجموع ویتامین ها (vitamins)Vit A, D3, E
مجموع مواد معدنی
(mineral)
P, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Cu, I
محرک رشد
(G motors)
Plus
محرک اشتها
( appetics )
Plus

میزان مصرف :

ظرف دو هفته به صورت تدریجی اضافه شود تا حد 1 تا 1/2 کیلوگرم در روز همراه با علوفه

 

4) کنسانتره میش و بز شیرده DGH8

این محصول علاوه بر ایجاد رشد در دامهای  شکم  اول سبب افزایش وتداوم  تولید شیر و سلامت بره و بزغاله ها نیز می­گردد.

ME ( انرژی متابولیکی )2800kcal/kg
%CP پروتئین خام16
% NDF23.3
% Soluble protein30
% NFC51
% Fat4.2
مجموع ویتامین ها (vitamins)Vit A, D3, E
مجموع مواد معدنی
(mineral)
P, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Cu, I
محرک رشد
(G motors)
Plus
محرک اشتها
( appetics )
Plus

میزان مصرف :

میش و بز کم شیر 500 گرم در روز به همراه علوفه

میش و بز پر شیری 750 گرم در روز به همراه علوفه

میش و بز سوپر شیری 1000 گرم در روز به همراه علوفه

فلاشینگ 500 گرم اضافه شود

نکته حائز اهمیت در دامهای مولد جایگزین گله جلوگیری از چاق شدن دام می­­­­باشد.

تشخیص تفاوت بین رشد مناسب اندام و غدد پستانی از چاقی نکته بسیار مهمی است .

که هر دامدار برای دامهای جایگزین که می­بایست  بر آن اشراف کامل داشته باشند.

 

5) کنسانتره های میش وبز آبستن  DGH9

این محصول برای میش و بز در دوره ی آبستنی مورد استفاده قرار میگیرد که علاوه تامین مواد مغذی  برای رشد جنین، در سلامت مادر نیز بسیار مهم است و سبب ایجاد شیردهی بهتر در دوره ی بعد از زایمان میگردد.

با استفاده از این محصول خوراک نهایی میش وبز آبستن را تهیه نموده و در اختیار قرار دهید.

ME ( انرژی متابولیکی )2650kcal/kg
%CP پروتئین خام13.7
% Soluble protein31
% NFC49
% NDF29.3
% Fat3.8
مجموع ویتامین ها (vitamins)Vit A, D3, E
مجموع مواد معدنی
(mineral)
P, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Cu, I

میزان مصرف :

میش آبستن روزانه 500  گرم به همراه علوفه

بز آبستن روزانه 600 گرم به همراه علوفه

میش و بز غیر آبستن غیر شیرده 250 گرم به همراه علوفه

 

6) کنسانتره گاو و گوسفند بز عمومی پلت DGH Public

این کنسانتره جهت مصرف گاو و گوسفند و بز

به صورت عمومی و در شرایط مختلف قابل استفاده بوده و سهولت مصرف و اقتصادی بودن از وجوه تمایز آن با سایر محصولات می باشد

ME ( انرژی متابولیکی )2500kcal/kg
%CP پروتئین خام15.1
% NDF33
% Fat3.5
NEL1600kcal/kg
% Soluble protein40
% NFC41
مجموع ویتامین ها (vitamins)Vit A, D3, E
مجموع مواد معدنی
(mineral)
P, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Cu, I

میزان مصرف :

بز و میش غیر شیرده روزانه : 500 گرم به همراه علوفه

بز و میش شیرده: روزانه 800 گرم به همراه علوفه

بز و بره پرواری با وزن 30 تا 40 کیلوگرم : روزانه  1 کیلوگرم به همراه علوفه

بز و بره پرواری با وزن 40 تا 60 کیلوگرم : روزانه  1/5 کیلوگرم به همراه علوفه

گوساله پرواری با وزن 200 تا 400 کیلوگرم : 6 کیلوگرم در روز به همراه علوفه

تلیسه : روزانه 3 کیلوگرم به همراه علوفه

 

کنسانتره های ویژه گاو و گوساله  : گروه DGH  دانیک

1) سوپر استارتر گوساله شیرخوار DGH2

این محصول ویژه ی گوساله های شیرخوار می باشد. زمان شروع مصرف هفته ی نخست تولد می باشد و در زمان قطع تدریجی این محصولات می بایست مصرف روزانه آن به 2/5 کیلو­گرم رسیده باشد. شکل فیزیکی و فرمول شیمیایی و محرک های رشد و اشتها و دستگاه گوارش موجود در آن سبب ایجاد بهترین شرایط رشد بدنی و تکامل دستگاه گوارش ( شکمبه ) و سلامتی برای گوساله های شیرخوار می گردد.

ترکیب شیمیایی محصول

ME ( انرژی متابولیکی )3100kcal/kg
%CP پروتئین خام20.1
% NDF16.1
% Fat3.7
% Soluble protein20
% NFC53
مجموع ویتامین ها (vitamins)Vit A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B9, B12, H2
مجموع مواد معدنی
(mineral)
P, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Cu, I
محرک رشد
(G motors)
Plus
محرک اشتها
( appetics )
Plus
محرک رشد دستگاه گوارشی
( GI.stimulator )
Plus
A, D3, EPlus
B ComplexPlus

میزان مصرف :

گوساله های شیرخوار مقدار مصرف به صورت آزاد تا زمانی که مصرف روزانه 2/5 کیلوگرم در روز برسد.

کل مواد یک بسته 30 کیلویی از محصول با 1/5 کیلو یونجه خرد شده (1 سانتی ) مخلوط شده ودر اختیار گوساله قرار گیرد.

 

2) کنسانتره تلیسه و گاو شیری تا 20 لیتر شیر پلت DGH20

این محصول در تلیسه ها و گاوهای شیری با تولید 20 لیتر شیر مصرف میگردد.

آنالیز محصول

ME ( انرژی متابولیکی )2750kcal/kg
NE انرژی خالص1.85
%CP پروتئین خام18
% NDF24.7
% Fat4.5
% Soluble protein30
% NFC48
مجموع ویتامین ها (vitamins)Vit A, D3, E
مجموع مواد معدنی
(mineral)
P, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Cu, I

میزان مصرف :

تلیسه : 3 کیلوگرم در روز به همراه علوفه

گاوهای با تولید 20 لیتر شیر : 9 کیلوگرم در روز به همراه علوفه

 

3) کنسانتره گاوهای با تولید 30 لیتر شیر به بالا پلت DGH30

این محصول برای تغذیه گاوهای شیری با تولید روزانه 30 لیتر به بالا مصرف می شود.

آنالیز محصول

ME ( انرژی متابولیکی )1900kcal/kg
%CP پروتئین خام19.6
% NDF16.4
% Soluble protein29
% NFC53
مجموع ویتامین ها (vitamins)Vit A, D3, E
مجموع مواد معدنی
(mineral)
P, Ca, Mg, Mn, Co, Fe, Zn, Cu, I

میزان مصرف

گاو شیری با تولید 30 لیتر : 12 کیلوگرم روزانه در طی 3 وعده همراه با علوفه

گاو شیری با تولید بین 30 تا 40 لیتر : 15 کیلوگرم روزانه طی 3 وعده به همراه علوفه

گاو شیری با تولید بین 40 تا 50 لیتر : 17کیلوگرم روزانه طی 3 وعده به همراه علوفه

گاوهای تازه زا : روزانه 8 کیلوگرم طی 3 وعده به همراه علوفه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “‪کنسانتره های ویژه گوسفند و بز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.