خوراک مرغ خانگی

خوراک مرغ خانگی در حال تخم گذاری

مرغ های خانگی به دلیل نگهداری در فضای باز و عدم کنترل پرورش دهنده بر روی دما، نور و رطوبت نیازمند مراقبت‌های خاص تغذیه‌ای هستند. بدین معنا که از طریق ایجاد دسترسی پرنده به جیره غذایی بالانس شده باید تا حد ممکن، از اهمیت دیگر عواملی که در اختیار ما نیست بکاهیم. به طور مثال […]